English
Pedagošški program predšolski otroci I, 1., 2. in 3. razred devetletke
Pedagošški program 4., 5. in 6.razred devetletke
Pedagošški program 7., 8. in 9. razred devetletke
Pedagošški program srednješšolci
Muzejske delavnice
Muzejske učne ure
Vodstva
Prostovoljni mediatorji v kulturi
Abonmajski obisk
Brezplačne počitnišške dejavnosti za otroke
Dnevi odprtih vrat
Muzejske delavnice« Nazaj

Na obisku v muzeju so otroci tudi sami aktivni, ko v različnih likovnih tehnikah uporabljajo predmete iz muzejskih zbirk. Naslikajo muzejski portret in muzejsko razglednico, izdelajo ključe in cehovske izveske, vlivajo obeske z motivom gotske pečnice, oblikujejo prazgodovinsko ogrlico, v gotici izpišejo svoj srednjeveški horoskop, pobarvajo praznično nošo babic in dedkov, sestavijo papirnati grad in poslikano skrinjo. Dediščino tradicionalnih obrti jim približamo skozi doživljajsko učenje, ko se preizkusijo v tkanju s tkalsko deščico, izdelovanju cvetja iz papirja in peki medenega peciva "loškega kruhka".
Od zrna do kruha - kruh kot vrednota

Doživljajska delavnica se odvija v avtentičnem okolju Škoparjeve hiše, ki je del muzeja na prostem na grajskem vrtu. Obiskovalce seznanja z dediščino peke kruha pri nas, s simboliko kruha ter s tem povezanimi šegami in pregovori. Otroci opazujejo mojstrico pri peki, spoznajo različne vrte žit, kmečko orodje in kuhinjsko posodje. Sami zamesijo testo in poskusijo svoj kruhek, spečen v kmečki peči.

Trajanje: 120 minut

Cena: 3,60 EUR

Škofjeloški grb

V muzeju si otroci ogledajo zgodovinsko zbirko. Poudarek je na spoznavanju treh loških gradov in mesta Škofje Loke, kot ga prikazuje oljna votivna podoba iz leta 1698. Nato spoznajo zgodbico o nastanku škofjeloškega grba in inzdelajo njegov mavčni ulitek.

Bakrena zapestnica

Otroci si v muzeju ogledajo zbirko o loških gradovih in spoznajo arheološke najdbe s stolpa na Kranclju. nato izdelajo bakreno zapestnico po vzoru srednjeveškega prstana z napisom "Gašper, Miha, Boltežar", ki je bil najden na Kranclju in je kot amulet varoval lastnika pred nalezljivimi boleznimi.Cvetje iz papirja
Mladi obiskovalci si v etnološki zbirki ogledajo zbirko o umetnem cvetju in se nato tudi sami preizkusijo v tej dejavnosti, ki je bila kot domača obrt nekdaj zelo razširjena na Škofjeloškem.

Tkanje s tkalsko deščico
Otroci si ogledajo zbirko o platnarstvu, nato pa tkejo s tkalsko deščico, s katero so na Škofjeloškem nekoč tkali trakove.

Loški kruhek
Po ogledu zbirke o malem kruhku mladi obiskovalci s pomočjo mojstrice oblikujejo medeno pecivo - škofjeloški kruhek.

Ključi
Otroci si v etnološki zbirki ogledajo zbirko o stavbarstvu, kjer so med drugim na ogled tudi kovaški izdelki, nato pa sami oblikujejo ključe iz papirja.

Cehovski izveski
Po vzoru izveskov, ki so na ogled v cehovski zbirki, otroci izberejo svoj obrtniški znak in ga oblikujejo iz papirja.


Obeski z motivom gotske pečnice
Otroci si v muzeju ogledajo zgodovinsko zbirko, nato pa s pomočjo modelov vlivajo obeske z motivom gotske pečnice.

Prazgodovinska ogrlica
Po ogledu arheološke zbirke v muzeju otroci izdelajo ogrlico po vzoru bakrenodobne ogrlice iz jame Kevderc na Lubniku.

Kaligrafska delavnica
Učenci v kulturnozgodovinski zbirki spoznajo "Škofjeloški rokopis" iz leta 1466 z najstarejšim poimenovanjem mesecev v slovenščini in kaligrafijo - umetnost lepopisja. Nato po vzoru tega rokopisa s kaligrafsko pisavo izpišejo svoj srednjeveški horoskop.

Muzejski portret
Otroci si v zgodovinski zbirki izberejo portret, s katerim se želijo identificirati, ga narišejo in pobarvajo, nato pa izrežejo na njem odprtino za obraz.

Muzejska razglednica
Muzejska razglednica je sestavljena iz dveh delov: v prvem delu je slika gradu, v drugem pa otrok s pisano ali risano besedo pripoveduje svoje vtise iz muzeja.

Praznična noša babic in dedkov
Otroci si v etnološki zbirki ogledajo praznično narodno nošo in spoznajo obrti, ki se navezujejo na oblačilno kulturo (platnarstvo, barvarstvo, klobučarstvo, klekljanje). Nato s pomočjo zgibanke barvajo in izrezujejo praznično nošo (par)babic in dedkov.

Poslikane skrinje
Po ogledu etnološke zbirke, kjer so med drugim na ogled tudi poslikane kmečke in meščanske skrinje, otroci barvajo in sestavljajo modele teh skrinj.

Postavimo grad
Otroci si ogledajo zgodovinsko zbirko v muzeju, nato pa po vzoru makete Zgornjega stolpa na Kranceljnu sestavljajo svoj grad iz papirja.

Trajanje: 45-90 minut
Cena: 3,00 EUR
Loški kruhek 5,00 EUR

Arheološki peskovnik

Otroci bodo spoznali, da se pod zemljo skrivajo številni zanimivi predmeti, ki so jih pred mnogimi stoletji v vsakdanjem življenju uporabljali naši davni predniki. Nato se bodo v muzejskem peskovniku urili v "pravih" arheoloških izkopavanjih. Odkrili in izkopali bodo predmete, ki se skrivajo v pesku, jih skrbno očistili in poskusili ugotoviti, kaj so odkrili.

Na vrh
Dogodki
IZLOŽBE DOMIŠLJIJE Prodajne razstave umetnikov in rokodelcev

Vljudno vabljeni na odprtje Izložb domišljije, prodajnih razstav umetnikov in rokodelcev v Škofji Loki. V skupni akciji se tokrat povezuje kar 16 organizacij iz Škofje Loke ter več kot 60 posameznikov.


Muzejski večer: Škofjeloški grad med drugo svetovno vojno in po njej ter usoda njegovih lastnic

Galerija Franceta Miheliča, Kašča

Na muzejskem večeru bo kustos Loškega muzeja Jože Štukl predstavil, kaj se je dogajalo z Loškim gradom in njegovimi lastnicami uršulinkami tekom druge svetovne vojne in po njej. 

Študijski krožek Ločanke

Muzejska soba, Loški muzej Škofja Loka

Letos nadaljujemo raziskovanje žensk »Ločank«, ki so s svojim delom pustile pomembne sledi v naši kulturni, prosvetni, znanstveni ali umetniki dediščini. Skozi raziskavo arhivskega gradiva, zbiranje spominov in fotografij bomo osvetlili življenje žensk, ki so živele in ustvarjale v Škofji Loki ali tistih žensk, ki so bile rojene v Škofji Loki in so delovale v drugih slovenskih krajih ali celo v svetu. Študijski krožek vodi kustosinja Loškega muzeja Biljana Ristić, krožku se lahko pridružite kadarkoli.

Muzejski večer ob 150 letnici rojstva Ivana Groharja

Kulturno središče Stare Žiri, Tabor 2, Žiri

Kustosinja Loškega muzeja Barbara Sterle Vurnik nam bo ob jubileju spregovorila predvsem o Groharju v povezavi s Škofjo Loko in okolico. Tudi s pomočjo slikovnega gradiva nam bo skušala predstaviti Groharjevo zgodbo in razstavo, ki jo je letos postavila v Loškem muzeju ob slikarjevi 150-letnici rojstva.

Odprtje razstave MAUSAR - ŽIROVSKI APELLES

Kulturno središče Stare Žiri, Tabor 2, Žiri

Letošnje leto obeležujeta 90. letnica rojstva žirovskega slikarja, pisatelja in glasbenika Jožeta Peternelja – Mausarja in donacija njegovih osebnih predmetov, ki jo je Muzej Žiri pred časom pridobil od umetnikovih dedinj. Ob tej priliki smo pripravili priložnostno razstavo, na kateri predstavljamo Mausarja ne samo kot slikarja, ampak preko njegovih osebnih predmetov odkrivamo različne vidike njegove zanimive osebnosti.Arhiv »

Loški muzej Škofja Loka, Grajska pot 13 , 4220 Škofja Loka
tel.: +386 4 517-04-00, fax: +386 4 517-04-12
E-Mail: info@loski-muzej.si