English
Pedagošški program predšolski otroci I, 1., 2. in 3. razred devetletke
Pedagošški program 4., 5. in 6.razred devetletke
Pedagošški program 7., 8. in 9. razred devetletke
Pedagošški program srednješšolci
Muzejske delavnice
Muzejske učne ure
Vodstva
Prostovoljni mediatorji v kulturi
Brezplačne počitnišške dejavnosti za otroke
Dnevi odprtih vrat
Pedagošški program 7., 8. in 9. razred devetletke« Nazaj

Klasično vodenje po muzejskih zbirkah
Voden ogled po arheološki, zgodovinski, kulturnozgodovinski, umetnostni, etnološki - eni najbogatejših tovrstnih zbirk na Slovenskem, zbirki novejše zgodovine in prirodoslovni zbirki.
Trajanje: 1 uro 15 minut
Cena: 3,60 EUR

Vodstvo v starem mestnem jedru Škofje Loke

Voden ogled kulturnozgodovinskih spomenikov Škofje Loke, ki je s svojo bogato stavbno dediščino eno najzanimivejših in najbolje ohranjenih srednjeveških mest na Slovenskem.
Trajanje: 45 minut
Cena: 2,00 EUR

Učna ura z risanko Visoška kronika

V muzeju je na ogled dediščina pisatelja Ivana Tavčarja in dediščina Kalanovih z Visokega ter predstavljeno življenje in delo pisatelja in njegove soproge Franje.

Učence najprej seznanimo z zgodovino Škofje Loke in zgodovinskim okvirom 30- letne vojne. Nato si ogledamo maketo Loškega gradu, temelje grajskega stolpa, kjer je bila zaprta Agata, in podobo škofa Janeza Frančiška, odtisnjeno na novcu. Na votivni sliki Škofje Loke spremljamo Agatino pot z gradu v mesto in naprej do sotočja Selške in Poljanske Sore, kjer je potekala preizkušnja z vodo. Pokažemo lokacijo kovačnice, kjer se je Izidor učil za kovača, mestno šolo, ki jo je obiskoval, cerkev sv. Jakoba in Kamniti most, ki ga je prečkal lažnivi Marks, ko je bežal iz mesta. Dogajanje v romanu povežemo s takratnim načinom življenja, s sočasno bivalno in oblačilno kulturo, predstavimo staro kmečko orodje in kuhinjsko posodje. Program dopolnjuje učni list o pisatelju Ivanu Tavčarju in kratki animirani film Visoška kronika, ki s sodobnim vizualnim jezikom Tavčarjevo pripoved na duhovit način približa današnji publiki.

Po dogovoru program lahko dopolnimo z ogledom štirih novih muzejskih zbirk v Tavčarjevem dvorcu na Visokem.
Trajanje: 1 ura 15 minut
Cena: 3,60 EUR

Vodstvo v Galeriji Franceta Miheliča, slikarjevi stalni zbirki
Voden ogled zbirke likovnih del, ki jih je slikar podaril rojstni Škofji Loki, kjer večino predstavlja umetnikov slikarski opus iz 70-let 20. stoletja z znamenitimi tematskimi sklopi Dafne, Kurent, Ure in Muzikanti.
Trajanje: 30 minut
Cena: 2,00 EUR

Vodstvo v podružnični cerkvi v Crngrobu
Voden ogled romarske cerkve Marijinega oznanjenja v Crngrobu, ki je eden pomembnejših umetnostnih spomenikov na Slovenskem. Otroci spoznajo tudi pripovedke, povezane z gradnjo cerkve in turškimi vpadi, med drugim pripoved o ajdovski deklici.
Trajanje: 30 min
Cena: 2,30 EUR

Vodstvo Visoko - ogled Tavčarjeve (Visoške) domačije
Ogled obnovljenega Tavčarjevega dvorca, nove muzejske razstave o Ivanu in Franji Tavčar, družinske grobnice in spomenika pisatelju (delo akad. kiparja Jakoba Savinška) na Visokem v Poljanski dolini. Domačija je več kot 250 let pripadala družini Kalan, ki jo Tavčar opisuje v "Visoški kroniki".
Trajanje: 30 min
Cena: 2,30 EUR

Učna ura iz arheologije, zgodovine, literarne zgodovine in etnologije - muzejske učne ure
Učne ure so zasnovane tematsko, glede na vsebino posameznih muzejskih zbirk (arheološka, zgodovinska, kulturnozgodovinska in etnološka zbirka). Uvodni razlagi o določeni temi sledi reševanje zastavljenih nalog, saj so sestavni del muzejskih učnih ur tudi učni listi, ki se navezujejo na učne načrte pri zgodovini, zemljepisu, slovenščini, gospodinjstvu, likovnem pouku, itd. Izbirate lahko arheološko, zgodovinsko (Loško gospostvo. Gradovi. Mesto. Cehi), literarnozgodovinsko (Dr. Ivan Tavčar) in etnološko učno uro (Križanka 1 in 2, ). En učni list je vključen v ceno.
Trajanje: 1 ura 30 minut
Cena: 3,60 EUR

Pisana Loka - učna ura v starem mestnem jedru
To je učna ura, kjer mladi spoznavajo kulturnozgodovinske spomenike srednjeveške Škofje Loke. Uvodni razlagi vodiča sledi reševanje zastavljenih nalog. Učna ura dopolnjuje vsebine učnega načrta pri zgodovini v 7. razredu devetletke, učni list je vključen v ceno.
Trajanje: 1 ura
Cena: 3,00 EUR

Voden ogled Škoparjeve hiše - Muzeja na prostem na grajskem vrtu

V avtentičnem okolju muzeja na prostem si otroci ogledajo Škoparjevo hišo z zasnovo iz 16. stoletja, ki sodi v tip hiše s črno kuhinjo. Pri tem spoznavajo nekdanjo bivalno kulturo in način življenja kajžarjev in malih kmetov.

Trajanje: 20 minut

Cena: vključena v vstopnino za voden ogled stalnih zbirk

Voden ogled Po poti treh gradov

Pričnemo v muzeju, kjer v zgodovinski zbirki spoznamo Loški grad, Stari grad in Zgornji stolp na Kranclju, ki so nekdaj tvorili enoten obrambni sistem in varovali srednjeveško Škofjo Loko. Nadaljujemo do ruševin Zgornjega stolpa na Kranclju, kjer si ogledamo ostanke stolpa kvadratnega tlorisa, obdanega z obzidjem in obrambnim jarkom. Ko se vrnemo v muzej, v kletnih prostorih poiščemo nekdanji nivo grajskega dvorišča in preizkusimo, kako deluje grajski dvižni most.

Po dogovoru se navezuje na delavnico "Škofjeloški grb".

Trajanje: 1 ura

Cena 3,60 EUR

Muzejske delavnice

Od zrna do kruha, Cvetje iz papirja, Tkanje s tkalsko deščico, Škofjeloški grb, Loški kruhek, Obeski z motivom gotske pečnice, Bakrena zapestnica, Prazgodovinska ogrlica, Praznična noša babic in dedkov, Kaligrafska delavnica, Ključi, Cehovski izveski, Muzejska razglednica, Muzejski portret, Poslikane skrinje, Postavimo grad

Trajanje: 45 minut - 1 ura 15 minut
Cena: 3,00 EUR ali 3,60 EUR

Agatina preizkušnja - Po poti Visoške kronike - učna ura

Pod vodstvom muzejskega vodiča učenci in dijaki odkrivajo prizorišča v Škofji Loki, kjer se odvija Tavčarjev zgodovinski roman. V muzeju se najprej seznanijo z življenjem in delom pisatelja in z dediščino visoških Kalanov. Nato spoznajo kmečka opravila, sočasno oblačilno kulturo in dediščino dveh obrti, kovaštva in platnarstva, omenjenih tudi v romanu. Ogledajo si temelje osrednjega grajskega stolpa, kjer je bila zaprta Agata, nato pa sledijo Izidorjevi pripovedi. Po sledeh njegove pretresljive zgodbe se odpravijo z gradu v mesto in naprej na travnik ob sotočju Selške in Poljanske Sore, kjer se je odvijala Agatina preizkušnja. Tu spoznavajo simboliko vode v različnih kulturah in pregovore, povezane z vodo. Nato si ogledajo še lokacijo kovačnice, kjer se je Izidor izučil za kovača, nekdanjo mestno šolo za dečke, ki jo je obiskoval, cerkev sv. Jakoba, žitnico Kaščo, Kamniti most, ugotavljajo, kje so bila Vodna vrata, kje Oslovska ulica itd.

Po dogovoru se učna ura lahko nadaljuje z ogledom Tavčarjevega dvorca na Visokem.

V muzeju je na ogled dediščina pisatelja Tavčarja (portret, diplome, pohištvo) in dediščina Kalanovih z Visokega (pohištvo iz 18. st.). Predstavljeno je življenje in delo pisatelja in njegove soproge Franje, humanitarne delavke, organizatorke ženskega gibanja, narodne in dvorne dame.

3. triada, srednješolci

Trajanje: 1 uro 30minut

Cena: 3,60 EUR

Na vrh
Dogodki
Odprtje razstave Loka : Ankara : Loka // Peter Gaber: Zbudi mojo osamljenost

Galerija na Gradu

Peter Gaber je umetnik, ki se na temelju raziskovanj svetlobe, prostora in barve vse bolj uveljavlja na domači likovni sceni. Tako znotraj krajinskega kot figuralnega slikarstva nakazuje nove izrazne smeri in odpira vprašanja o pomenu klasične slikarske motivike v sodobnem času. 

Arhiv »

Loški muzej Škofja Loka, Grajska pot 13 , 4220 Škofja Loka
tel.: +386 4 517-04-00, fax: +386 4 517-04-12
E-Mail: info@loski-muzej.si