English
Domov   >   Pedagošške dejavnosti   >   Vodstva
Pedagošški program predšolski otroci I, 1., 2. in 3. razred devetletke
Pedagošški program 4., 5. in 6.razred devetletke
Pedagošški program 7., 8. in 9. razred devetletke
Pedagošški program srednješšolci
Muzejske delavnice
Muzejske učne ure
Vodstva
Prostovoljni mediatorji v kulturi
Brezplačne počitnišške dejavnosti za otroke
Dnevi odprtih vrat
Vodstva« Nazaj

Obiskovalcem predstavljamo kulturno dediščino škofjeloškega območja na vodstvih v stalni muzejski zbirki, v Galeriji Franceta Miheliča in na ogledih kulturnih spomenikov na terenu (staro mestno jedro Škofje Loke, Crngrob, Visoko). Vodenje izvajamo tudi v angleškem, nemškem, francoskem in italijanskem jeziku. Med letom pripravljamo dneve odprtih vrat, ko organiziramo prost vstop oz. vstop po enotni ceni, javna vodstva in muzejske delavnice.

Dodatne informacije pri kustosinji pedagoginji Miri Kalan,
tel. 04 517 04 04
ali na elektronski naslov: mira.kalan@loski-muzej.si

- VODSTVO MUZEJ
- VODSTVO GALERIJA FRANCETA MIHELIČA
- VODSTVO STARO MESTNO JEDRO
- VODSTVO CRNGROB
- VODSTVO VISOKOKlasično vodenje po muzejskih zbirkah
Voden ogled po arheološki, zgodovinski, kulturnozgodovinski, umetnostni, etnološki - eni najbogatejših tovrstnih zbirk na Slovenskem, zbirki novejše zgodovine in prirodoslovni zbirki.
Trajanje: 1 uro 15 minut
Cena za skupine nad 20 oseb: 3,60 EUR

Voden ogled Škoparjeve hiše - Muzeja na prostem na grajskem vrtu

V avtentičnem okolju muzeja na prostem si otroci ogledajo Škoparjevo hišo z zasnovo iz 16. stoletja, ki sodi v tip hiše s črno kuhinjo. Pri tem spoznavajo nekdanjo bivalno kulturo in način življenja kajžarjev in malih kmetov.

Trajanje: 20 minut

Cena: vključena v vstopnino za voden ogled stalnih zbirk

Vodstvo v Galeriji Franceta Miheliča, slikarjevi stalni zbirki
Voden ogled zbirke likovnih del, ki jih je slikar podaril rojstni Škofji Loki, kjer večino predstavlja umetnikov slikarski opus iz 70-let 20. stoletja z znamenitimi tematskimi sklopi Dafne, Kurent, Ure in Muzikanti.
Trajanje: 30 minut
Cena: 2,00 EUR


Vodstvo v starem mestnem jedru Škofje Loke
Voden ogled kulturnozgodovinskih spomenikov Škofje Loke, ki je s svojo bogato stavbno dediščino eno najzanimivejših in najbolje ohranjenih srednjeveških mest na Slovenskem.
Trajanje: 45 min
Cena: 2,00 EUR na osebo

Vodstvo v podružnični cerkvi v Crngrobu
Voden ogled romarske cerkve Marijinega oznanjenja v Crngrobu, ki je eden pomembnejših umetnostnih spomenikov na Slovenskem.
Trajanje: 30 minut
Cena: 2,30 EUR

Vodstvo Visoška domačija pripoveduje
Domačija je skoraj 250 let pripadala družini Kalan, ki jo pisatelj Tavčar opisuje v "Visoški kroniki". Z novo razstavo obiskovalcem na široko odpiramo vrata domačije in jim na novo predstavljamo njeno zgodovino. Razstava je razdeljena na štiri tematske sklope: stavbna zgodovina domačije, Kalanov rod, pisatelj Ivan Tavčar in njegova žena Franja kot domačina in gostitelja na Visokem, visoška kuhinja. Sestavni del programa je tudi ogled družinske grobnice in spomenika pisatelju Tavčarju, ki je delo akademskega kiparja J. Savinška. Vsi štirje sklopi dopolnjujejo muzejsko postavitev, zbirko pisatelja Tavčarja ter njegove žene Franje in zbirko Kalanovega pohištva v Loškem muzeju Škofja Loka.
Trajanje: 30 min
Cena za skupine nad 10 oseb: 2,30 EUR

Dnevi odprtih vrat
Ob tej priložnosti ponujamo obiskovalcem prost vstop oz vstop po enotni ceni in javna vodstva ter muzejske delavnice za otroke in odrasle. Ti dnevi običajno sovpadajo:

- s slovenskim kulturnim praznikom (8. februar),
- mednarodnim dnevom družin (15. maj),
- mednarodnim dnevom muzejev (18. maj),
- Prešernovim rojstnim dnem (3. december), itd.

Glej Dogodke.

Informacije in najave pri kustosinji pedagoginji Miri Kalan:
tel. 04 517 04 04
E-mail:mira.kalan@loski-muzej.siNa vrh
Dogodki
Odprtje razstave Loka : Ankara : Loka // Peter Gaber: Zbudi mojo osamljenost

Galerija na Gradu

Peter Gaber je umetnik, ki se na temelju raziskovanj svetlobe, prostora in barve vse bolj uveljavlja na domači likovni sceni. Tako znotraj krajinskega kot figuralnega slikarstva nakazuje nove izrazne smeri in odpira vprašanja o pomenu klasične slikarske motivike v sodobnem času. 

Arhiv »

Loški muzej Škofja Loka, Grajska pot 13 , 4220 Škofja Loka
tel.: +386 4 517-04-00, fax: +386 4 517-04-12
E-Mail: info@loski-muzej.si