English
Domov   >   Razstave   >   ZAKLADI GORENJSKE
MO? POGLEDOV
SLEDI SLOVENSKE GRAFI?NE DEDIŠ?INE
ZAKLADI GORENJSKE
ZAKLADI GORENJSKE« Nazaj

               ZAKLADI GORENJSKE Iz zbirk muzejev Gorenjske


Na razstavi se predstavlja vseh šest gorenjskih muzejev: Gorenjski muzej, Gornjesavski muzej Jesenice, Loški muzej Škofja Loka, Medobčinski muzej Kamnik, Muzeji radovljiške občine in Tržiški muzej. Vsak izmed muzejev predstavlja nekaj drobcev svoje bogate in unikatne kulturne dediščine. Gorenjski muzej se predstavlja z bogatimi arheološkimi najdbami iz grobov iz obdobja preseljevanja ljudstev, z listino kranjskega župnika Kolomana, Zajčevim osnutkom za Prešernov spomenik, krstno zibelko, kamnito skulpturo Lojzeta Dolinarja ter telefonom ETA 85, ki ga je izdelovala tovarna Iskra v Kranju. Rdeča nit s katero se predstavlja Loški muzej je bogata srednjeveška dediščina tisočletnega mesta, ki bi ga lahko imenovali tudi mesto muzej. Njegov izgled v času srednjega veka lepo ponazarja votivna slika iz Sopotnice, katere kopijo je leta 1840 naslikal France Kos, medtem ko drobce srednjeveške materialne zapuščine predstavljajo svečnik v podobi paža, ohranjeni deli otroških igrač, gotska pečnica z arhitekturnim okrasom, sedelni stremeni ter renesančno poslikano posodje iz 15. in 16. stoletja, t.i. Loška slikana meščanska keramika. Gornjesavski muzej Jesenice postavlja na ogled skrinje in skrinjice, med katerimi poleg poslikane kmečke in potovalne skrinje srečamo škatlo za hrambo zaseke, železno blagajno, spominsko šatuljo ruskega vojnega ujetnika iz 1. svetovne vojne ter škatlo Moje gore s planinskimi dnevniki Minke Mali. Medobčinski muzej Kamnik svojo predstavitev začenja z rimskim ključem odkritim v vodnjaku v Suhadolah, nadaljuje pa s hišnim oltarčkom Lovrenca Erzarja, pisavo za trniče iz rezljanega lesa, mizico Thonetovega pohištva ter upodobitvijo Desetnice znanega slikarja Mihe Maleša. Muzeji radovljiške občine se predstavljajo s poslikanimi panjskimi končnicami ter nastajajočo zbirko kroparskega umetnega kovaštva, graverstva in cizelerstva, kar lepo ponazori pepelnik leščerba s ptico, dvoramni Bertoncljev poročni svečnik ter vaza okrašena z geometrijskimi ornamenti. Tržiški muzej predstavlja svoje obrti, ki so mestu ves čas zagotavljale obstoj in prepoznavnost tudi v nadregionalnem smislu. Mednje sodijo usnjarska, čevljarska ter tekstilna in barvarska obrt, ki so na razstavi zastopane z značilnimi predmeti: usnjarsko tehtnico, težkim okovanim čevljem kvedrovcem, lesenim zajcem za sezuvanje čevljev ter tiskarskimi modeli za ročno barvanje kotenin.

Ob razstavi je izšel tudi katalog, ki bo s svojo barvitostjo in privlačnostjo nedvomno prepričal marsikaterega obiskovalca.


Na vrh
Dogodki
Odprtje razstave Loka : Ankara : Loka // Peter Gaber: Zbudi mojo osamljenost

Galerija na Gradu

Peter Gaber je umetnik, ki se na temelju raziskovanj svetlobe, prostora in barve vse bolj uveljavlja na domači likovni sceni. Tako znotraj krajinskega kot figuralnega slikarstva nakazuje nove izrazne smeri in odpira vprašanja o pomenu klasične slikarske motivike v sodobnem času. 

Arhiv »

Loški muzej Škofja Loka, Grajska pot 13 , 4220 Škofja Loka
tel.: +386 4 517-04-00, fax: +386 4 517-04-12
E-Mail: info@loski-muzej.si