English
Domov   >   Stalne zbirke   >   Arheološške zbirke   >   Zbirka Komun
Mlin- muzej na prostem
Arheološške zbirke
Zbirka poselitev lošškega ozemlja v arheološških obdobjih od prazgodovine do 973
Zbirka Krancelj
Zbirka Komun
Zbirka lošške slikane mešščanske keramike
Visoška domačija pripoveduje
Kulturno zgodovinska zbirka
ŠŠkofjelošški pasijon
Umetnostno zgodovinska zbirka
Etnološške zbirke
ŠŠkoparjeva hišša-muzej na prostem
Dražžgošše med drugo svetovno vojno
Zbirka novejšše zgodovine
Prirodoslovna zbirka
Zbirka Komun« Nazaj
Razstavljeno gradivo je bilo najdeno leta 1972 ob zaščitnih izkopavanjih na prostoru Komuna na Mestnem trgu št. 9, ki jih je izvajal Ljubljanski zavod za spomeniško varstvo pod vodstvom Marijana Slabeta in Jožeta Omana.

Izkopavanja so razkrila arhitekturne ostanke zgradbe iz časa gotike. Zemljena nasutja, ki so zapolnjevala dvorišče, na katerem se je stavba razprostirala, so vsebovala najrazličnejše ostaline materialne kulture poznega srednjega in novega veka. Posamezne najdbe so bile raztresene po celotnem izkopnem polju, večja koncentracija pa je bila v severozahodnem kotu dvorišča, kjer so naleteli na odpadno jamo, v kateri se je material nabiral skozi daljše časovno obdobje.
Kuhinjsko posodje iz Komuna (foto: Jože Štukl).
Med najdbami, prevladuje kuhinjsko oz. ognjiščno posodje, med katerimi srečamo velike posode debelih sten, kozice različnih velikosti, majhne in velike lonce s pokrovkami, najrazličnejše sklede ter pladnje in krožnike okrašene z valovnico. Med karamičnim gradivom zaslužijo posebno pozornost lepo okrašena podnožja lončenih peči, velika žerjavnica, ter preproste neglazirane in glazirane lončaste in oploščene pečnice.

Predmeti vsakdanje rabe, deli noše in predmeti za osebno nego (foto: Jože Štukl).

Med bogatejše kovinske najdbe, ki spadajo k opremi konjenika sodita sedelni stremeni rombične oblike z železnim jedrom in bogato okrašeno bronasto prevleko s sledovi pozlate. Med predmeti vsakdanje rabe najdemo dele jedilnega pribora (žlice), predmete za osebno nego (koščene krtačke), dele noše (železni sponi, lasni glavnik, igla, okrogel ploščat gumb, okrašen bakren naprstnik),


Vile z ostankom lesenega ročaja (foto: Jože Štukl).

dele okenske zasteklitve (svinčeni okvirji z vloženimi pihanimi stekelci) ter različno orodje (vile, del motike, srp, kladivo, železni klini, kljuke ter žeblji različnih oblik in velikosti).


Razstavljeno gradivo iz Komuna ima zelo velik časovni razpon, saj ga lahko umestimo v čas od 16. pa vse do 18. in celo 19. stoletja.


Na vrh
Dogodki
AKCIJA ŠPORTAM Z LOŠKIM MUZEJEM

V novembru 2017 v Loškem muzeju načrtujemo odprtje nove stalne zbirke Šport in telesna vzgoja, v okviru katere smo zasnovali tudi akcijo Športam z Loškim muzejem, s katero želimo predstavljati različne športne teme že pred samim odprtjem zbirke. V maju smo že pripravili prvi dogodek, filmski večer, v juniju pa nas čaka drugi dogodek akcije, pogovorni večer NEMOGOČE.

Opečne prezračevalne mreže, gospodarskemu poslopju v korist in okras / Razvoj, oblike in motivi opečnih mrež na gospodarskih poslopjih na Loškem

Galerija Ivana Groharja

Z razstavo želimo obiskovalce seznaniti z razvojem, funkcijo, obliko in motivi prezračevalnih opečnih mrež na gospodarskih poslopij ter spodbuditi zavedanje o njihovem pomenu ter potrebi po njihovem ohranjanju in varovanju. Gospodarska poslopja z opečnimi prezračevalnimi mrežami so lep primer povezanosti oblike in funkcije v ljudskem stavbarstvu. Raznolikost njihovih oblik pa je izraz volje in želje kmečkega človeka po funkcionalnem in estetsko urejenem prostoru. 

Odprtje razstave SVEŽE! FRIŠN! FRESH! Pregledna razstava novejših del članov Združenja umetnikov Škofja Loka

Galerija na Gradu, Loški muzej, Grajska pot 13

Loški muzej Škofja Loka in Združenje umetnikov Škofja Loka vas vljudno vabita na odprtje razstave v sredo, 17. maja 2017, ob 19. uri v Galerijo na Gradu.
Na razstavi se z novejšimi deli predstavljajo člani Združenja umetnikov Škofja Loka, še posebej pa izpostavljamo kiparja Mateja Plestenjaka, prejemnika Groharjeve štipendije za leto 2016.  Razstava bo na ogled do 6. septembra 2017. Kustos razstave je Boštjan Soklič.

Arhiv »

Loški muzej Škofja Loka, Grajska pot 13 , 4220 Škofja Loka
tel.: +386 4 517-04-00, fax: +386 4 517-04-12
E-Mail: info@loski-muzej.si