English
Domov   >   Stalne zbirke   >   Arheološške zbirke   >   Zbirka Komun
Mlin- muzej na prostem
Arheološške zbirke
Zbirka poselitev lošškega ozemlja v arheološških obdobjih od prazgodovine do 973
Zbirka Krancelj
Zbirka Komun
Zbirka lošške slikane mešščanske keramike
Visoška domačija pripoveduje
Kulturno zgodovinska zbirka
ŠŠkofjelošški pasijon
Umetnostno zgodovinska zbirka
Etnološške zbirke
ŠŠkoparjeva hišša-muzej na prostem
Dražžgošše med drugo svetovno vojno
Zbirka novejšše zgodovine
Prirodoslovna zbirka
Zbirka Komun« Nazaj
Razstavljeno gradivo je bilo najdeno leta 1972 ob zaščitnih izkopavanjih na prostoru Komuna na Mestnem trgu št. 9, ki jih je izvajal Ljubljanski zavod za spomeniško varstvo pod vodstvom Marijana Slabeta in Jožeta Omana.

Izkopavanja so razkrila arhitekturne ostanke zgradbe iz časa gotike. Zemljena nasutja, ki so zapolnjevala dvorišče, na katerem se je stavba razprostirala, so vsebovala najrazličnejše ostaline materialne kulture poznega srednjega in novega veka. Posamezne najdbe so bile raztresene po celotnem izkopnem polju, večja koncentracija pa je bila v severozahodnem kotu dvorišča, kjer so naleteli na odpadno jamo, v kateri se je material nabiral skozi daljše časovno obdobje.
Kuhinjsko posodje iz Komuna (foto: Jože Štukl).
Med najdbami, prevladuje kuhinjsko oz. ognjiščno posodje, med katerimi srečamo velike posode debelih sten, kozice različnih velikosti, majhne in velike lonce s pokrovkami, najrazličnejše sklede ter pladnje in krožnike okrašene z valovnico. Med karamičnim gradivom zaslužijo posebno pozornost lepo okrašena podnožja lončenih peči, velika žerjavnica, ter preproste neglazirane in glazirane lončaste in oploščene pečnice.

Predmeti vsakdanje rabe, deli noše in predmeti za osebno nego (foto: Jože Štukl).

Med bogatejše kovinske najdbe, ki spadajo k opremi konjenika sodita sedelni stremeni rombične oblike z železnim jedrom in bogato okrašeno bronasto prevleko s sledovi pozlate. Med predmeti vsakdanje rabe najdemo dele jedilnega pribora (žlice), predmete za osebno nego (koščene krtačke), dele noše (železni sponi, lasni glavnik, igla, okrogel ploščat gumb, okrašen bakren naprstnik),


Vile z ostankom lesenega ročaja (foto: Jože Štukl).

dele okenske zasteklitve (svinčeni okvirji z vloženimi pihanimi stekelci) ter različno orodje (vile, del motike, srp, kladivo, železni klini, kljuke ter žeblji različnih oblik in velikosti).


Razstavljeno gradivo iz Komuna ima zelo velik časovni razpon, saj ga lahko umestimo v čas od 16. pa vse do 18. in celo 19. stoletja.


Na vrh
Dogodki
Odprtje razstave Loka : Ankara : Loka // Peter Gaber: Zbudi mojo osamljenost

Galerija na Gradu

Peter Gaber je umetnik, ki se na temelju raziskovanj svetlobe, prostora in barve vse bolj uveljavlja na domači likovni sceni. Tako znotraj krajinskega kot figuralnega slikarstva nakazuje nove izrazne smeri in odpira vprašanja o pomenu klasične slikarske motivike v sodobnem času. 

Arhiv »

Loški muzej Škofja Loka, Grajska pot 13 , 4220 Škofja Loka
tel.: +386 4 517-04-00, fax: +386 4 517-04-12
E-Mail: info@loski-muzej.si