English
Mlin- muzej na prostem
Arheološške zbirke
Zbirka poselitev lošškega ozemlja v arheološških obdobjih od prazgodovine do 973
Zbirka Krancelj
Zbirka Komun
Zbirka lošške slikane mešščanske keramike
Visoška domačija pripoveduje
Kulturno zgodovinska zbirka
ŠŠkofjelošški pasijon
Umetnostno zgodovinska zbirka
Etnološške zbirke
ŠŠkoparjeva hišša-muzej na prostem
Dražžgošše med drugo svetovno vojno
Zbirka novejšše zgodovine
Prirodoslovna zbirka
Zbirka lošške slikane mešščanske keramike« Nazaj
Razstavljeno keramično posodje je bilo najdeno leta 1972 v Škofji Loki ob zaščitnih izkopavanjih Komuna in Poljanskih mestnih vrat na Mestnem trgu.

Pri Loški slikani meščanski keramiki gre za kvalitetno namizno posodje meščanskega tipa. Med oblikami posod se pojavljajo različni tipi plitvih in globokih krožnikov, velikih in majhnih skled ter pladnjev. Pred nami je torej namizno posodje, ki nam predstavlja tedanje navade pri prehranjevanju in hkrati tudi način serviranja hrane.

Če pogledamo tehniko izdelave, vidimo, da so bile vse posode izdelane na lončarskem vretenu in bogato okrašene. Prav to oblikovno bogastvo okrasnih slikanih, loščenih in graviranih motivov presega običajni funkcionalni in tudi dekorativni namen navadne vsakodnevne namizne posode.

Skleda s slikanim okrasom iz Poljanskih vrat (foto: Jože Štukl).

Med zahtevnejše tehnike krašenja sodi tehnika vrezovanja oz. graviranja. Pri tem načinu gre za različno motiviko, ki je vrezana v engobo. To okrasje je večinoma tudi bogato obarvano. Najdemo pa tudi posode, kjer so se omejili le na slikan okras. Vse posode so bile nato še prevlečene z brezbarvno glazuro in ponovno žgane.

Med barvami, ki so se uporabljale za poslikavo, prevladujejo modra, vijoličasta, zelena, oranžna, rumena, rjava in bela. Še večji izbor odtenkov, oziroma še večjo barvno pestrost, pa so lončarji pridobili z nanašanjem gostejše ali redkejše barve. 


Krožnik z rastlinskim motivom (foto: Jože Štukl).
Motivika zajema izbor predstav iz rastlinskega sveta, kjer zasledimo predvsem liste, vitice, cvetove, razne plodove in podobno. Med živalsko motiviko so pogosti prikazi ptičev, rib in petelina. Najštevilnejši in zdaleč najbogatejši pa so geometrični motivi (koncentrični krogi, obrobne pletenice s krožnimi ali oglatimi linijami, sosledja črt, pik, cik-cak ornamentov, trikotnikov, kvadratov, rombov, mrež in številnih kombinacij teh in podobnih motivov). Izraznost motivike sega od realističnih do stiliziranih prikazov.
Posamezne črke abecede na odlomku sklede (foto: Jože Štukl).
Posebnost predstavljajo veliki krožniki z vrezanimi letnicami in posameznimi črkami abecede. Krožnik z upodobitvijo ženskega doprsja v profilu lahko uvrstimo med reprezentančne kose slikane keramike, ki je služila obdarovanju ob najrazličnejših priložnostih.
Krožnik z letnico (foto: Jože Štukl).
Krožnik z ženskim doprsjem v profilu (foto: Jože Štukl).
Glede izvora Loške slikane meščanske keramike lahko z veliko verjetnostjo trdimo, da je bila izdelek domačih lončarjev in ne import. V načinu okraševanja in v motivih opazimo sorodnost s sočasnimi severno italijanskimi keramičnimi izdelki. Seveda pa vse ostaja zgolj na nivoju sorodnosti. Glede izvedbe in kombiniranja motivov ter okrasa je Loška slikana meščanska keramika nekaj posebnega in se loči od sočasne severno italijanske proizvodnje. Tudi glede na močno škofjeloško lončarsko tradicijo, ki je izpričana v virih že pred uradno ustanovitvijo lončarskega ceha leta 1511 in nenazadnje glede na veliko količino odkritega tovrstnega posodja, lahko upravičeno domnevamo, da so odkriti kosi izdelki domačih lončarjev, čeprav narejeni pod vplivom razvitejših lončarskih središč.

Razstavljeno posodje lahko okvirno časovno umestimo v 16. in prvo polovico 17. stoletja.
Na vrh
Dogodki
Odprtje razstave Loka : Ankara : Loka // Peter Gaber: Zbudi mojo osamljenost

Galerija na Gradu

Peter Gaber je umetnik, ki se na temelju raziskovanj svetlobe, prostora in barve vse bolj uveljavlja na domači likovni sceni. Tako znotraj krajinskega kot figuralnega slikarstva nakazuje nove izrazne smeri in odpira vprašanja o pomenu klasične slikarske motivike v sodobnem času. 

Arhiv »

Loški muzej Škofja Loka, Grajska pot 13 , 4220 Škofja Loka
tel.: +386 4 517-04-00, fax: +386 4 517-04-12
E-Mail: info@loski-muzej.si