English
Domov   >   Stalne zbirke   >   Etnološške zbirke   >   Glavnikarstvo
Mlin- muzej na prostem
Arheološške zbirke
Visoška domačija pripoveduje
Kulturno zgodovinska zbirka
ŠŠkofjelošški pasijon
Umetnostno zgodovinska zbirka
Etnološške zbirke
Nošša
Črna kuhinja
Svetila
Stavbarstvo
Poljedelstvo
ŽŽivinoreja
Prehrana
Promet in transport
Klekljana čipka
Sitarstvo
Klobučarstvo
Glavnikarstvo
Platnarstvo
Barvanje platna
Mali Kruhek
Umetno cvetje
Skrinja
ŠŠkoparjeva hišša-muzej na prostem
Dražžgošše med drugo svetovno vojno
Zbirka novejšše zgodovine
Prirodoslovna zbirka
Glavnikarstvo« Nazaj
Po ustnem izročilu so glavnikarsko obrt zanesli v Škofjo Loko Tolminci in Vipavci v prvi polovici 18. stoletja. Leta 1758 je bilo v mestu šest glavnikarjev, od katerih je bil eden hišni posestnik, ostali pa gostači. V prvi polovici 19. stoletja je v Škofji Loki in okolici delovalo šest glavnikarskih delavnic; tri so bile v samem mestu, tri pa v sosednjem Puštalu. Kasneje so prav puštalski glavnikarji postali glavni nosilci te obrti. Tako je bilo konec 19. stoletja v Puštalu že devet glavnikarskih delavnic, po ena pa še v Škofji Loki in Starem Dvoru. V drugi polovici 20. stoletja pa je ta obrt zamrla. V celoti gledano je v obdobju od srede 18. do srede 20. stoletja na Loškem delovalo 289 glavnikarjev. Glavnike so izdelovali iz govejih in koštrunovih rogov, ki so jih kupovali po Sloveniji, Hrvaški, Italiji in Avstriji, prodajali pa so jih trgovcem v Ljubljani, Kranju, Mariboru, Zagrebu, Karlovcu, Leskovcu, Varaždinu, v Trstu in na Dunaju. Poleg glavnikov so izdelovali tudi žlice, koščene ročaje za vilice, oselnike, konjske glavnike in sprehajalne palice.
•  foto.: Glavnikarska zbirka (D/606)
•  foto.: Žaganje zob glavnika s posebno žago, imenovano »kampež«. (7830)
•  foto.: Žena si češe lase z glavnikom. Detajl freske Sv. Nedelje na cerkvi v Crngrobu pri Škofji Loki, okoli leta 1460. (M/4065)

Na vrh
Dogodki
Odprtje razstave Prosojni dokumenti časa, Fotografije na steklo iz depoja Loškega muzeja

Galerija Ivana Groharja

V Loškem muzeju hranimo tematsko in avtorsko raznoliko zbirko negativov na steklo. Nekaj tisoč steklenih plošč je bilo ali darovano ali pa jih je muzej odkupil.


Študijski krožek LOČANKE

Dnevna soba Loškega muzeja

Pogosto ugotavljamo, da so ženske v slovenski zgodovini spregledane. Najpogostejši ženski vlogi v zgodovini sta bili materinska in gospodinjska. Na Slovenskem so ženske aktivneje, zlasti na literarnem področju, začele nastopati v javnosti šele sredi 19. stoletja. Volilno pravico pa so dobile veliko pozneje, v drugi polovici 20. stoletja. 

Odprtje razstave LOKA : ANKARA : LOKA, Evrazijsko vrvenje Hakana Esmerja

Galerija na Gradu

Slikar Hakan Esmer je v letu 2017 sodeloval v rezidenčni izmenjavi umetnikov, ki sta jo organizirala Loški muzej Škofja Loka in galerija Güler Sanat iz Ankare.


Arhiv »

Loški muzej Škofja Loka, Grajska pot 13 , 4220 Škofja Loka
tel.: +386 4 517-04-00, fax: +386 4 517-04-12
E-Mail: info@loski-muzej.si