English
Domov   >   Stalne zbirke   >   Etnološške zbirke   >   Stavbarstvo
Mlin- muzej na prostem
Arheološške zbirke
Visoška domačija pripoveduje
Kulturno zgodovinska zbirka
ŠŠkofjelošški pasijon
Umetnostno zgodovinska zbirka
Etnološške zbirke
Nošša
Črna kuhinja
Svetila
Stavbarstvo
Poljedelstvo
ŽŽivinoreja
Prehrana
Promet in transport
Klekljana čipka
Sitarstvo
Klobučarstvo
Glavnikarstvo
Platnarstvo
Barvanje platna
Mali Kruhek
Umetno cvetje
Skrinja
ŠŠkoparjeva hišša-muzej na prostem
Dražžgošše med drugo svetovno vojno
Zbirka novejšše zgodovine
Prirodoslovna zbirka
Stavbarstvo« Nazaj

V stavbarstvu na loškem ozemlju je že v prvi polovici 15. stoletja prevladoval alpski tip hiše s "črno kuhinjo". To je bila stavba z dvema prostoroma: vežo s "črno kuhinjo" in "hišo" kot osrednjim bivalnim prostorom. Skozi stoletja se je širila tako, da so najprej "hiši" dozidali še "kamro" in ji kasneje marsikje v nadstropju dodali še "gornjo hišo" in "kamro", ki ju je povezoval lesen zunanji hodnik ali "gank". Te stavbe so bile delno zidane, delno lesene. To nam ponazarjata maketi Pepetove hiše v Hosti in Nacetove hiše v Puštalu pri Škofji Loki z zasnovo iz 17. stoletja. Na zahodnem robu loškega ozemlja, kjer se združujejo alpski in primorski vplivi, pa se je razvil t.i. škofjeloško-cerkljanski tip hiše. To je v celoti zidana, nadstropna hiša s dvokapno streho. Notranja razporeditev prostorov je enaka kot pri alpski hiši. V 18. stoletju se je na loškem območju zelo razmahnilo poslikavanje hišnih fasad s freskami. Iz konca tega stoletja izvirajo tudi maloštevilni kmečki dvorci. Enega od teh nam prikazuje maketa Španove hiše na Suhi pri Škofji Loki, ki so jo sezidali leta 1785. Meščansko hišo z gotskim portalom predstavlja maketa nekdanje gostilne "Pri Kernovi Urški" na Mestnem trgu v Škofji Loki. Do srede 19. stoletja so strehe prekrivali s slamo ali lesenimi deščicami, "šinkelni", od tedaj naprej pa tudi s skrilastimi ploščicami. Razni detajli na stavbah, kot so ključavnice s ključi, okenske mreže, vetrokazi, polkna ter železna ali lesena vrata, nam ponazarjajo način oblikovanja v različnih obdobjih na loškem ozemlju.
•  foto.: Maketa Pepetove hiše v Hosti pri Škofji Loki. Alpski tip hiše, z zasnovo iz 17. stoletja, končno obliko pa je dobila konec 18. stoletja. Danes je žal podrta.
•  foto.: Maketa Španove hiše na Suhi pri Škofji Loki. Kmečki dvorec, baročno razgibana velika kmečka hiša, iz leta 1785.
•  foto.: Zbirka Stavbarstvo

Na vrh
Dogodki
Odprtje razstave Loka : Ankara : Loka // Peter Gaber: Zbudi mojo osamljenost

Galerija na Gradu

Peter Gaber je umetnik, ki se na temelju raziskovanj svetlobe, prostora in barve vse bolj uveljavlja na domači likovni sceni. Tako znotraj krajinskega kot figuralnega slikarstva nakazuje nove izrazne smeri in odpira vprašanja o pomenu klasične slikarske motivike v sodobnem času. 

Arhiv »

Loški muzej Škofja Loka, Grajska pot 13 , 4220 Škofja Loka
tel.: +386 4 517-04-00, fax: +386 4 517-04-12
E-Mail: info@loski-muzej.si