English
Domov   >   Stalne zbirke   >   Etnološške zbirke   >   Stavbarstvo
Mlin- muzej na prostem
Arheološške zbirke
Visoška domačija pripoveduje
Kulturno zgodovinska zbirka
ŠŠkofjelošški pasijon
Umetnostno zgodovinska zbirka
Etnološške zbirke
Nošša
Črna kuhinja
Svetila
Stavbarstvo
Poljedelstvo
ŽŽivinoreja
Prehrana
Promet in transport
Klekljana čipka
Sitarstvo
Klobučarstvo
Glavnikarstvo
Platnarstvo
Barvanje platna
Mali Kruhek
Umetno cvetje
Skrinja
ŠŠkoparjeva hišša-muzej na prostem
Dražžgošše med drugo svetovno vojno
Zbirka novejšše zgodovine
Prirodoslovna zbirka
Stavbarstvo« Nazaj

V stavbarstvu na loškem ozemlju je že v prvi polovici 15. stoletja prevladoval alpski tip hiše s "črno kuhinjo". To je bila stavba z dvema prostoroma: vežo s "črno kuhinjo" in "hišo" kot osrednjim bivalnim prostorom. Skozi stoletja se je širila tako, da so najprej "hiši" dozidali še "kamro" in ji kasneje marsikje v nadstropju dodali še "gornjo hišo" in "kamro", ki ju je povezoval lesen zunanji hodnik ali "gank". Te stavbe so bile delno zidane, delno lesene. To nam ponazarjata maketi Pepetove hiše v Hosti in Nacetove hiše v Puštalu pri Škofji Loki z zasnovo iz 17. stoletja. Na zahodnem robu loškega ozemlja, kjer se združujejo alpski in primorski vplivi, pa se je razvil t.i. škofjeloško-cerkljanski tip hiše. To je v celoti zidana, nadstropna hiša s dvokapno streho. Notranja razporeditev prostorov je enaka kot pri alpski hiši. V 18. stoletju se je na loškem območju zelo razmahnilo poslikavanje hišnih fasad s freskami. Iz konca tega stoletja izvirajo tudi maloštevilni kmečki dvorci. Enega od teh nam prikazuje maketa Španove hiše na Suhi pri Škofji Loki, ki so jo sezidali leta 1785. Meščansko hišo z gotskim portalom predstavlja maketa nekdanje gostilne "Pri Kernovi Urški" na Mestnem trgu v Škofji Loki. Do srede 19. stoletja so strehe prekrivali s slamo ali lesenimi deščicami, "šinkelni", od tedaj naprej pa tudi s skrilastimi ploščicami. Razni detajli na stavbah, kot so ključavnice s ključi, okenske mreže, vetrokazi, polkna ter železna ali lesena vrata, nam ponazarjajo način oblikovanja v različnih obdobjih na loškem ozemlju.
•  foto.: Maketa Pepetove hiše v Hosti pri Škofji Loki. Alpski tip hiše, z zasnovo iz 17. stoletja, končno obliko pa je dobila konec 18. stoletja. Danes je žal podrta.
•  foto.: Maketa Španove hiše na Suhi pri Škofji Loki. Kmečki dvorec, baročno razgibana velika kmečka hiša, iz leta 1785.
•  foto.: Zbirka Stavbarstvo

Na vrh
Dogodki
AKCIJA ŠPORTAM Z LOŠKIM MUZEJEM

V novembru 2017 v Loškem muzeju načrtujemo odprtje nove stalne zbirke Šport in telesna vzgoja, v okviru katere smo zasnovali tudi akcijo Športam z Loškim muzejem, s katero želimo predstavljati različne športne teme že pred samim odprtjem zbirke. V maju smo že pripravili prvi dogodek, filmski večer, v juniju pa nas čaka drugi dogodek akcije, pogovorni večer NEMOGOČE.

Opečne prezračevalne mreže, gospodarskemu poslopju v korist in okras / Razvoj, oblike in motivi opečnih mrež na gospodarskih poslopjih na Loškem

Galerija Ivana Groharja

Z razstavo želimo obiskovalce seznaniti z razvojem, funkcijo, obliko in motivi prezračevalnih opečnih mrež na gospodarskih poslopij ter spodbuditi zavedanje o njihovem pomenu ter potrebi po njihovem ohranjanju in varovanju. Gospodarska poslopja z opečnimi prezračevalnimi mrežami so lep primer povezanosti oblike in funkcije v ljudskem stavbarstvu. Raznolikost njihovih oblik pa je izraz volje in želje kmečkega človeka po funkcionalnem in estetsko urejenem prostoru. 

Odprtje razstave SVEŽE! FRIŠN! FRESH! Pregledna razstava novejših del članov Združenja umetnikov Škofja Loka

Galerija na Gradu, Loški muzej, Grajska pot 13

Loški muzej Škofja Loka in Združenje umetnikov Škofja Loka vas vljudno vabita na odprtje razstave v sredo, 17. maja 2017, ob 19. uri v Galerijo na Gradu.
Na razstavi se z novejšimi deli predstavljajo člani Združenja umetnikov Škofja Loka, še posebej pa izpostavljamo kiparja Mateja Plestenjaka, prejemnika Groharjeve štipendije za leto 2016.  Razstava bo na ogled do 6. septembra 2017. Kustos razstave je Boštjan Soklič.

Arhiv »

Loški muzej Škofja Loka, Grajska pot 13 , 4220 Škofja Loka
tel.: +386 4 517-04-00, fax: +386 4 517-04-12
E-Mail: info@loski-muzej.si