English
Domov   >   Stalne zbirke   >   Etnološške zbirke   >   ŽŽivinoreja
Mlin- muzej na prostem
Arheološške zbirke
Visoška domačija pripoveduje
Kulturno zgodovinska zbirka
ŠŠkofjelošški pasijon
Umetnostno zgodovinska zbirka
Etnološške zbirke
Nošša
Črna kuhinja
Svetila
Stavbarstvo
Poljedelstvo
ŽŽivinoreja
Prehrana
Promet in transport
Klekljana čipka
Sitarstvo
Klobučarstvo
Glavnikarstvo
Platnarstvo
Barvanje platna
Mali Kruhek
Umetno cvetje
Skrinja
ŠŠkoparjeva hišša-muzej na prostem
Dražžgošše med drugo svetovno vojno
Zbirka novejšše zgodovine
Prirodoslovna zbirka
ŽŽivinoreja« Nazaj
Živinoreja je bila v Poljanski in Selški dolini vedno glavna kmetijska panoga. V srednjem veku je bila poleg govedoreje zelo razvita tudi ovčereja, kozjereja in prašičereja. Zaradi tovorništva in fužinarstva v Železnikih (tovorjenje oglja, rude in železnih izdelkov) je bila tedaj zelo razširjena tudi konjereja, saj sta dve tretjini podložnikov imeli enega ali dva konja. Njive pa so v glavnem obdelovali z govejo živino. Planinske kmetije, »švajge«, ki jim sledimo od 12. stoletja naprej, so bile usmerjene v izdelavo kravjega in ovčjega sira. Še v 18. stoletju je pašna živinoreja prevladovala nad hlevsko, v začetku 20. stoletja pa so kmetje začeli prehajati na intenzivnejšo rejo molzne in plemenske govedi. Zlasti napredni živinorejci so bili Selčani, ki so že v začetku 20. stoletja ustanovili svojo živinorejsko zadrugo. Na Loškem je bila v 16. in 17. stoletju, pa tudi kasneje, zelo živahna trgovina z živino. Kmetje so na Ogrskem kupovali bike, vole, konje, koštrune in prašiče, jih doma vzredili, nato pa prodajali naprej v Italijo. Razstavljeno orodje in posodje so uporabljali pri raznih opravilih v zvezi z rejo živine, kot so vprega, košnja, krmljenje in nega živine, molža in predelava mleka.
  foto.: Živinorejska zbirka
  foto.: Roparji ženejo čredo govedi. Detajl freske Sv. Nedelje na cerkvi v Crngrobu pri Škofji Loki, iz leta 1460.
  foto.: Spravilo sena v Poljanski dolini, konec 19. ali začetek 20. stoletja. (F/7411)

Na vrh
Dogodki
Odprtje razstave Loka : Ankara : Loka // Peter Gaber: Zbudi mojo osamljenost

Galerija na Gradu

Peter Gaber je umetnik, ki se na temelju raziskovanj svetlobe, prostora in barve vse bolj uveljavlja na domači likovni sceni. Tako znotraj krajinskega kot figuralnega slikarstva nakazuje nove izrazne smeri in odpira vprašanja o pomenu klasične slikarske motivike v sodobnem času. 

Arhiv »

Loški muzej Škofja Loka, Grajska pot 13 , 4220 Škofja Loka
tel.: +386 4 517-04-00, fax: +386 4 517-04-12
E-Mail: info@loski-muzej.si