English
Mlin- muzej na prostem
Arheološške zbirke
Visoška domačija pripoveduje
Kulturno zgodovinska zbirka
ŠŠkofjelošški pasijon
Umetnostno zgodovinska zbirka
Etnološške zbirke
ŠŠkoparjeva hišša-muzej na prostem
Dražžgošše med drugo svetovno vojno
Zbirka novejšše zgodovine
Prirodoslovna zbirka
Mlin- muzej na prostem« Nazaj

Mlin na grajskem vrtu

Na Loškem je vodni mlin prvič omenjen v listini iz okoli leta 1160. Mlini so vpisani tudi v urbarju freisinškega gospostva leta 1291. Stali so ob Selški Sori in so bili v lasti zemljiškega gospoda, ki jih je pod določenimi pogoji dajal v najem.

Kmalu so svoje mline začeli postavljati tudi podložniki. Ti so bili lahko obrtniški ali hišni oziroma kmečki. Obrtniške so postavljali ob večjih vodah in so imeli dva do osem parov kamnov in stope ter so mleli za prebivalce okoliških vasi. Kmečki oziroma hišni mlini so imeli enega ali dva para kamnov, redkokdaj tudi stope, v njih pa so praviloma mleli le za lastne potrebe. Včasih sta imela tudi dva ali več sosedov skupen mlin. Največ kmečkih mlinov na Loškem je bilo v Davči in v Sorici.

Število mlinov na Loškem se je skozi stoletja spreminjalo. Viri za leto 1630 navajajo 173 mlinov, od tega jih je le 23 delovalo nepretrgoma. Konec 19. stoletja (1880) jih je mlelo še 88 (200 mlinskih kamnov in 210 stop). Po podatkih Majde Žontar je vodna sila v začetku 20. stoletja na Loškem gnala kar 158 mlinov, od tega jih je bilo 73 obrtnih in 85 kmečkih oziroma hišnih. Po drugi svetovni vojni jih naštejemo le še 42. Danes na bogato mlinarsko tradicijo spominjajo le še propadle mlinske stavbe ob potokih in »Fortunov mlin« v Hotovlji v Poljanski dolini.

Mlinarstvo je bilo od nekdaj pomembna gospodarska panoga na Loškem, same mlinske stavbe pa so dajale svojevrsten pečat kulturni krajini. Zaradi propadanja mlinarstva in s tem tudi mlinov so se loški muzealci v sedemdesetih letih preteklega stoletja odločili, da na grajskem vrtu predstavijo to dejavnost.Na znani freski sv. Nedelje iz sredine 15. stoletja sta naslikani dve mlinski stavbi, narejeni iz lesenih brun. Na sredini istega prizora je upodobljen mož, ki vodi v mlin mulo, otovorjeno z vrečama žita. Kopijo hrani Loški muzej Škofja LokaNa vrh
Dogodki
Odprtje razstave Loka : Ankara : Loka // Peter Gaber: Zbudi mojo osamljenost

Galerija na Gradu

Peter Gaber je umetnik, ki se na temelju raziskovanj svetlobe, prostora in barve vse bolj uveljavlja na domači likovni sceni. Tako znotraj krajinskega kot figuralnega slikarstva nakazuje nove izrazne smeri in odpira vprašanja o pomenu klasične slikarske motivike v sodobnem času. 

Arhiv »

Loški muzej Škofja Loka, Grajska pot 13 , 4220 Škofja Loka
tel.: +386 4 517-04-00, fax: +386 4 517-04-12
E-Mail: info@loski-muzej.si