English
Mlin- muzej na prostem
Arheološške zbirke
Visoška domačija pripoveduje
Kulturno zgodovinska zbirka
ŠŠkofjelošški pasijon
Umetnostno zgodovinska zbirka
Etnološške zbirke
ŠŠkoparjeva hišša-muzej na prostem
Dražžgošše med drugo svetovno vojno
Zbirka novejšše zgodovine
Prirodoslovna zbirka
Zbirka novejšše zgodovine« Nazaj
Zbirka prikazuje zgodovino 20. stoletja na Loškem. S številnimi fotografijami, zemljevidi, plakati, dokumenti in originalnimi predmeti je predstavljena zaledna dejavnost med prvo svetovno vojno (skrb za ranjence, prehrana, preskrba z orožjem in municijo). V letih 1935 in 1936 je tudi loško ozemlje zajelo močno stavkovno gibanje v tekstilni, lesni in čevljarski industriji. Med drugo svetovno vojno pa se je znašlo na robu nemškega rajha, na meji z italijansko Ljubljansko pokrajino. Sledilo je rasno preverjanje in izseljevanje (najhujše na Gorenjskem), zlasti v Srbijo in nemška koncentracijska taborišča. Nastopil je čas odpora zavednega prebivalstva in odhod v partizanske enote. Zelo pomembni in znameniti sta decembrska vstaja v Poljanski dolini in dražgoška bitka, januarja 1942. Istega leta nastane na Loškem veliko bataljonov Gorenjskega odreda, naslednje leto je tu ustanovljena Prešernova brigada, oktobra 1943 pa na Žirovskem prvo osvobojeno ozemlje na Gorenjskem in prvi narodnoosvobodilni odbor. Okupator se je na odpor odzval s streljanjem talcev, požiganjem hiš in celih vasi ter izganjanjem v koncentracijska taborišča. Na osvobojenem ozemlju so začele nastajati partizanske bolnišnice, delavnice, šole, tehnike in tiskarne, prav tako pa se je Loškem zadrževalo pokrajinsko in okrožno vodstvo partizanskega odpora. Zbirko zaključuje prikaz razvoja ljudske oblasti in povojne zgraditve industrije, novih stanovanjskih naselij, šol, kulturnih in športnih objektov.
Na vrh
Dogodki
Odprtje razstave Loka : Ankara : Loka // Peter Gaber: Zbudi mojo osamljenost

Galerija na Gradu

Peter Gaber je umetnik, ki se na temelju raziskovanj svetlobe, prostora in barve vse bolj uveljavlja na domači likovni sceni. Tako znotraj krajinskega kot figuralnega slikarstva nakazuje nove izrazne smeri in odpira vprašanja o pomenu klasične slikarske motivike v sodobnem času. 

Arhiv »

Loški muzej Škofja Loka, Grajska pot 13 , 4220 Škofja Loka
tel.: +386 4 517-04-00, fax: +386 4 517-04-12
E-Mail: info@loski-muzej.si